Aktuality 2020 - marwal

počítadlo.abz.cz
1993 - 2020
Přejít na obsah

Aktuality 2020

Aktuality
Aktuality
25.08.2020  


Školení první pomoci
pro zaměstnance Mateřských škol.
Opakovací školení první pomoci v rámci přípravného týdne.
                                                       
Předpokládaná účast: 45 zaměstnanců.
Téma školení: Základní postupy v poskytování první pomoci. Pro většinu zaměstnanců se jednalo o opakovací školení, proto byl kladen důraz na praktické poskytnutí první pomoci.
Základní postupy KPR a použití AED.

         
     
Aktuality
23.07.2020  

Na měsíc srpen jsou připraveny dvě
školení první pomoci
pro zaměstnance Mateřských škol.


                           


Aktuality
20.07.2020  

Proběhlo školení první pomoci
   zaměřené na KPR a použití AED       

Firemního školení se účastnilo 10 zaměstnanců.
Jediné téma školení: První pomoc v případě zástavy srdeční činnosti,
seznámení s přístrojem AED a jeho použití.


PS: Děkuji všem za Vaše nasazení, snahu a zájem.

Aktuality
06.06.2020  

Zahájení pořádání kurzů a školení
první pomoci

                                                       

Již brzy: Firemní školení. První pomoc v případě zástavy srdeční činnosti,
seznámení s přístrojem AED a jeho použití.

Základní postupy zahájení první pomoci - KPR - teoretické znalosti.
Praktický nácvik zahájení první pomoci - KPR,
Přivolání pomoci,
Základní postupy,
Použití AED,
Další činnosti, předání pacienta záchranné službě.
                           


AKČNÍ ZBOŽÍ

Ochrana proti Koronaviru
Bezpečnostní značení
Obranné prostředky
Reflexní prvky
První pomoc
Zabezpečovací systémy
Požární ochrana a připravenost
Detektory CO a ostatních plynů
Zabezpečení automobilů
Bezpečnostní kamery
Fotopasti
Dveřní kukátka a zvonky
Ochranné prvky a zábrany
Vybavení provýrobu a firmy
Havarijní prostředky
Klíčové hospodářství, schránky a trezory
Bezpečnost práce a BOZP
Aktuality
28.02.2020                                                                                       
Další den na ZŠ Hradištko, témata jsou stejná pouze
přizpůsobená věku žáků, tentokrát jsou to žáci 7. a 8. tříd.
BEZPEČNOST - velice důležitá součást školení a kurzů je bezpečnost zachránce, Vaše  zdraví a život je to nejdůležitější co máte, proto vždy přemýšlejte, pečlivě se rozhlédněte kolem sebe a minimalizujte možná rizika.
                      
Aktuality
06.02.2020                
                                                                      
Další den na ZŠ Hradištko, témata jsou stejná pouze
přizpůsobená věku žáků, tentokrát jsou to žáci 6. a 8. tříd.

   ------------- 112 -------------
       
                           
     --- 155 - 150 - 158 ---   Aktuality
09.01.2020  
Druhý den na ZŠ Hradištko, probíráme s dětmi základní postupy při poskytování první pomoci.                    
 • Co dělat, když se něco pokazí ?
 • Komu to povím ?
 • Kam zavolám ?                                                                                                           
 • Co mám říci do telefonu ?
 • Co bude dál ?
 • Co mám dělat ?

     

Děti už vědí co mají dělat, koho požádat o pomoc a kam zavolat.
Poté jsme tuto teorii přenesli do praxe.
                                   "Škola hrou a opakování je matka moudrosti."

Aktuality
08.01.2020
Dneším dnem byla navázána spolupráce se ZŠ Hradištko, kde v rámci
PROJEKTOVÉHO DNE,
jsou žáci seznámeni se základními postupy poskytování první pomoci.

Teoretická část:                                                         Praktická část:
   • proč poskytnout první pomoc?                                    bezpečnost zachránce
   • bezpečnost zachránce                                                praktický nácvik KPR
   • přivolání pomoci                                                          seznámení s AED
   • tísňová telefonní čísla                                                  zástava krvácení
   • komunikace s operátorem tísňové linky                      dotazy
   • komunikace s pacientem
   • stavba lidského těla - anatomie
   • nemoci - úrazy
   • stavy ohrožující lidský život

                                    

                        

AED
AED
Revize: 25.08.2020
Návrat na obsah