Kontakt - marwal

počítadlo.abz.cz
1993 - 2020
Přejít na obsah

Kontakt

RESCUE - SECURITY - FIRE

PREVENCE - PŘIPRAVENOST - REAKCE

Martin Walter

- ochrana osob a majetku,
- dokumentace objektů,
- elektronické zabezpečení objektů,
- školení první pomoci, pořádání kurzů,
- asistence první pomoci,
- požární preventista, školení zaměstnanců,
- školení požárních hlídek,
- kontrola objektů - požární prevence,
- požární dokumentace,
- patrol systém,
- foto a video dokumentace.

Tel: +420 720 154 820
(Servis 24 hod.)

www.marwal.cz

PREVENCE - PŘIPRAVENOST - REAKCE
Revize: 25.08.2020
Návrat na obsah