Prevence - marwal

počítadlo.abz.cz
1993 - 2020
Přejít na obsah

Prevence

Fire

Preventista požární ochrany

Zjišťuje stav zabezpečení požární ochrany u podnikatelů a právnických osob. Jejich cílem je prověrka dodržování povinností stanovenými předpisy o požární ochraně a odstranění zjištěných požárních závad. Kontroly se provádějí v objektech a zařízeních, mimo rodinných domů.
Preventivní prohlídky může provádět preventista požární ochrany nebo OZO.

Preventivní požární prohlídky se provádějí minimálně:


- 1x ročně v objektech bez zvýšeného požárního nebezpečí
- 1x za 6 měsíců v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím
- 1x za 3 měsíce v objektech s vysokým požárním nebezpečím


... Jste připraveni na mimořádnou událost? 
V něktrých firmách mají takovouto představu o prevenci ...
PREVENCE - PŘIPRAVENOST - REAKCE
Revize: 25.08.2020
Návrat na obsah