Školení - marwal

počítadlo.abz.cz
1993 - 2020
Přejít na obsah

Školení

Fire
Celé školení vychází ze Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb.
Používání ručních hasících přístrojů, jejich rozdělení:

 
Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné.
 
       

Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky.
         

-    pěnové    -    vodní    -    práškové    -    sněhové    -    halotronové    -
tř.
druh hořlavé látky
A
hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím
B
hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí
C
hoření plynných látek hořících plamenem
D
hoření lehkých alkalických kovů
F
hoření jedlých olejů a taků

Seznámení zaměstnanců s požární dokumentací jednotlivých objektů, požární poplachové směrnice, únikové plány:

Každý objekt (výrobní, skladový, hospodářský, kancelářský nebo objekt učený ke shromaždování osob kina, divadla nebo obchodní centra, nemocnice), mají povinnost ze zákona č.133/1985 Sb. takovou to dokumentaci ve svém objektu viditelně umístěnou a návštěvníci, zaměstnanci jsou povinni se touto dokumentací řídit. Zaměstnanci jsou povinni se s touto bezpečnostní dokumentací řádně seznámit a v případě mimořádné události se jí řídit. 
Revize: 25.08.2020
Návrat na obsah