Školení - marwal

počítadlo.abz.cz
1993 - 2020
Přejít na obsah

Školení

Rescue

Školení první pomoci a Kurzy

  1. Děti předškolního věku,
  2. Školáci základních škol,
  3. Zaměstnanci firem, bezpečnostní agentury, 
  4. Školení a kurzy pro veřejnost,
  5. Sportovní kluby ......

Školení je vždy upraveno pro cílovou skupinu.

      

Školení:
Je rozděleno na ZÁKLADNÍ a OPAKOVACÍ, účastníci po ukončení školení obdrží potvrzení o účasti na školení první pomoci. Jedná se o školení v délce 60 až 180 min.
(Školení u zaměstnanců se periodicky opakuje 1x za rok)

    


Kurz:
Další možností školení první pomoci je kurz, který je min jednodenní a to v délce min. 8   hodin, kde účastníci po jeho ukončení obdrží Certifikát o účasti.
(UPOZORNĚNÍ ! Tento certifikát neopravňuje účastníka k výuce první pomoci).  
PREVENCE - PŘIPRAVENOST - REAKCE
Revize: 25.08.2020
Návrat na obsah